Skip to main content

Etkili İnsanların 10 Özelliği

07 Ağustos, 2018

Etkin olmak ile etkili olmak, çoğu kimsenin ayrımını bilmediği kavramlardır. Etkin olmak az kaynak harcayarak sonuç almaktır. Mesela az zamanda çok iş yapmak etkin olmak demektir. Etkili olmak ise, insanın hedeflediği sonucu almasıdır. Mesela diyet yapıp kilo verebilmek, spor yapıp iyi bir vücuda sahip olmak, şirket yönetirken isabetli karar alıp, bunu hayata geçirip, hedefe ulaşmaktır. Etkili olmak sonuç almak demektir.

Verimli olmayı, az kaynakla çok iş yapmayı elbette önemsiyorum ama hayatta asıl önemlisi etkili bir insan olmaktır. Peter Drucker’ın dediği gibi hiç yapılmaması gereken bir işi çok etkin bir şekilde yapmak, herhalde insanın düşeceği en acınası durumlardan biridir. Ama maalesef birçok şirket aylarını hatta yıllarını hiç yapılmaması gereken işleri mükemmel yapmak için uğraşarak geçiriyor.

Herkes etkili olmayı öğrenebilir. Peter Drucker’a göre etkili insanlar,

1. Ne Yapılması Gerektiğini Sorgularlar

Her insanın her gün yapması gereken birçok iş vardır. Bunların hangilerinin önemli hangilerinin öncelikli olduğunu ayırmak ve nelerin yapılacağına karar verip bunları hayata geçirmek, etkili olmanın birinci koşuludur. Acil olanla önemli olanı ayırmak, etkili olmak için şarttır. Eğer bir insan günlerini sürekli olarak acil olanı yapmakla geçirirse yani hep bir telaş içinde olursa esas yapılması gereken önemli işleri yapmaya zaman bulamaz.  Zamanı doğru kullanmasını bilmeyen insanın etkili olması mümkün değildir. Bu nedenle etkili olmak için önce zaman yönetmesini bilmek ve önemli olan işleri yapacak zaman yaratmak gerekir. 

2. İçinde Bulundukları Her Ortamda “Doğru Olan Nedir?” Sorusunu Sorarlar

Etkili insanlar, bir şirkette müşterinin mi patronun mu yoksa çalışanın mı lehine karar alınması gerektiğini düşünmek yerine, söz konusu şirket için doğru olan nedir diye sorup, buna göre karar alırlar. “Doğru olan nedir?” sorusunu sorup buna göre davranmak, etkili insanların içinde bulunduğu her ortamda uydukları bir ilkedir. Bu ilke, onlara her durumda pusula işlevi görür.

3. Bir Eylem Planı Geliştirirler

Etkili insanlar kararlarını eyleme dönüştürürler, hayata geçirirler. Çünkü eyleme dönüşmeyen kararın değeri yoktur. Etkili insanlar aynı zamanda yaptıkları her planın hayatın getirdiklerine göre değişmesi gerektiğini de bilirler. Bu nedenle planlarını belirli aralıklarla gözden geçirerek gerekli değişiklikleri yaparlar.

4. Aldıkları Kararların Sorumluluğunu Üstlenirler

Aldıkları kararları uygulamak için gerekli kaynaklara (zaman, bilgi, para…) sahip olup olmadıklarının bilincindedirler. Sadece kendileri için değil, birlikte çalıştıkları, iş yaptırdıkları insanların da söz konusu işi yapacak zamanları, bilgileri, fiziki, parasal kaynakları ya da istekleri olup olmadığını tartarlar ve işleri buna dikkat ederek dağıtırlar.  Ayrıca aldıkları her karardan kimlerin nasıl etkileneceğini düşünür ve bu insanları aldıkları kararlardan haberdar ederler.

Mesela birçok işyerinde üst düzey yöneticiler, bir ürünü üretimden kaldırma kararı alırlar ama bu karardan satın alma bölümünü haberdar etmeyi unuturlar. Satın alma bölümü de bir daha hiç üretilmeyecek bu ürün için ambalaj malzemesi satın almaya devam eder. Buna benzer durumlar hem işyerlerinde hem insanların özel hayatlarında sanıldığından daha yaygındır.

5. İletişim Sorumluluğunu Üstlenirler

Etkili insanlar aldıkları kararların iletişimini yapma sorumluluğunu üstlenirler. Planlarını açıklar, kendilerine bağlı olanların, kendileriyle birlikte çalışanların ve kendi üstlerinin yorumlarını dinlerler ve gerekirse planlarında değişiklik yaparak uygulamaya geçerler. Gerekli iletişimi yapılmayan hiçbir kararın başarılı olması mümkün değildir.

6. Sorunlara Değil, Fırsatlara Odaklanırlar

Sorunlar elbette önemlidir ve bunların çözülmesi gerekir ama sorunları çözmek kimseyi ileri götürmez. Hayatta daha önemli olan fırsatlar olduğu için etkili insanlar fırsatlara odaklanırlar. Bu nedenle değişim onları ürkütmez, değişimin içindeki tehditleri değil, fırsatları görmeyi ve bunları kendi yararlarına değerlendirmeyi düşünürler.

7. Zamanlarını verimli kullanır, verimli toplantılar yaparlar

Her toplantının bir hedefi vardır ve etkili insanlar kimlerle ne için bir araya geldiklerinin bilincindedirler. Hem kendilerinin hem de başkalarının zamanlarını verimli kullanmaya özen gösterirler. Toplantı konusunun dışına çıkmazlar, kimsenin zamanını gereksiz yere kullanmazlar. Her toplantıda hangi kararların alındığını kayda geçirirler ve kararların hayata geçip geçmediğini takip ederler.

8. Ben Diliyle Değil, Biz Diliyle Konuşurlar

Etkili insanların ortak özelliği, kendileriyle birlikte çalışanlara verdikleri değerdir. İnsanları anlar, onların ihtiyaçlarını dikkate alırlar. Kendilerini değil, birlikte çalıştıkları insanları yüceltirler. Bu nedenle “ben” diliyle değil, “biz” diliyle konuşurlar.

9. Kendi Güçlü ve Zayıf Yönlerini Bilirler

Etkili insanların yüksek farkındalıkları vardır. Kendi eksikliklerini bilirler ve bunları tamamlayacak doğru insanlarla iş birliği yaparlar. Hedefledikleri sonuçları almak için birden fazla insanın güçlü taraflarının bir araya gelmesini ve doğru işlerin ancak bu anlayışla yapılabileceğini bilirler.

10. Farklı Görüşlerde Olmaya Açıktırlar

Etkili insanlar, birlikte çalıştıkları insanlarla sürekli aynı görüşte olmayı beklemezler. Doğru kararların farklı görüşlerin tartışılmasıyla ortaya çıkacağını bilirler. Bu nedenle eğer bir toplantıda herkes aynı görüşteyse, toplantıda mutlaka farklı görüşlerin ifade edilmesinin yollarını ararlar. Gerekirse kendileri aykırı görüş ileri sürerek, toplantıda konunun bütün boyutlarının tartışılmasını ve sağlıklı bir karar oluşmasını sağlarlar.

Konuyla İlgili Makale ve Linkler

  1. Zienab El Oraby, Summary of The Effective Executive
Konuyla İlgili Kitap Önerileri

Comments (0)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir