Skip to main content

Gerçek Lider, Alçakgönüllü Olur

24 Eylül, 2013

Narsist (kendini beğenmiş) insanlar, şişik egoları, taşkın özgüvenleri sayesinde bir süre için üstün başarılar elde etseler de, bu başarıları genellikle uzun sürmez. Bu insanlar, başarılı olduktan sonra, eleştirilere kulaklarını kapar, kendileri ve kendi fikirleri hakkında olumsuz hiç bir şey duymak istemezler. Tıpkı suda kendi suretini  görüp kendine aşık olan Narkissos gibi, kendilerinden başka hiç kimseyi beğenmezler.

0001-66737082

Narsistlerin saldırgan bir yapıları vardır, eleştiriye tahammülleri yoktur; başkalarından duymak istedikleri tek söz, kendilerinin ne kadar mükemmel olduğudur, aksini söyleyene saldırılar. Narsist liderlerle çalışmak son derece zor bir deneyimdir. Sevgi, fedakârlık, paylaşım gibi değerlerle hiç ilgileri olmayan; istekleri gerçekleşmeyince saldırganlaşan ve duygusal tacize başvuran bir yöneticiyle çalışmak acı vericidir.

Narsistlerin empati kurma yetenekleri yoktur. Uzun vadede başarılı olamamalarının sebebi budur. Empatinin olmadığı bir yerde kalıcı bir liderlik olmaz; çünkü başarı tek başına elde edilen bir sonuç değildir.

Bizim toplumumuzda çoğunluk alçakgönüllülüğü, pasiflik, içe kapanıklık ve  utangaçlıkla karıştırır. Hâlbuki alçakgönüllülüğün pasiflikle hiçbir ilgisi yoktur. İnsan hem alçakgönüllü hem de çok iddialı olabilir. Tevazu sahibi olmak başarma hırsından yoksun olmak değildir. İnsanlar da kurumlar da pekala, hem mütevazı olup hem de iddialı hedeflere sahip olabilirler.

Alçakgönüllü olmak bir erdemdir. Mütevazı insanlar şov yapmazlar, kendilerini fazla önemsemezler, başkalarının onları pohpohlamasını beklemezler. Böbürlenen söylemlerden, abartılı davranışlarından uzak dururlar.

John Dame ve Jeffrey Gedmin, alçakgönüllülüğün son derece önemli bir özellik olduğunu vurgularlar;  onlara göre tevazu sahibi olan insanların ortak özellikleri vardır. Bu insanlar,

1- “Her şeyi en iyi ben bilirim!” düşüncesinden uzaktırlar. Eksiklerini bilirler. Bilmediklerini başkalarından öğrenirler; uzmanlığa saygı gösterirler.

2- Kendilerini önemsemezler, başkalarının onları pohpohlaması ve methetmesiyle havaya girmez; sürekli kendi reklamlarını yapmazlar.

3- Başarılar onların gözlerini boyamaz; aksine başarılı olmak sorumluluklarını artırır.

4- Kendilerini Kaf Dağı’nda görüp, insanları küçümsemek yerine faydalı işler yapmak için fırsat ararlar.

5-Eksikliklerinin farkında oldukları için her fırsatta öğrenmek, keşfetmek isterler.

Okula başladığımız ilk günden itibaren hepimize kendimize güvenmemiz ve güçlü yönlerimizi göstermemiz gerektiği öğretilir. Bu nedenle, başkalarının başarılarını öne çıkarıp onları övmek pek çok insana zor gelir. Çoğu yönetici bunu bir türlü yapamaz.

Alçakgönüllü olmak kolay değildir. Alçakgönüllü olmak insanının çaba sarf ederek, kendini geliştirerek elde edebileceği bir meziyettir. Tevazu sahibi olmak ruhen olgunlaşmak demektir.

Alçakgönüllülük, her liderde olması gereken, temel bir özelliktir. Şirketler de toplumlar da kusursuz değil “oldukları gibi” görünen alçakgönüllü ama iddialı liderlere ihtiyaç duyuyorlar.

 


Konuyla İlgili Makale ve Linkler

 1. “Meet Author of The Mindful Leader, Michael Carroll”, Northeastern University Libraries' Meet the Author Series, January 28, 2009, Video
 2. Sadie F. Dingfelder, “Reflecting on Narcissism: Are Young People More Self-Obsessed Than Ever Before?”
 3. Jean M. Twenge, Sara Konrath, Joshua D. Foster, W. Keith Campbell and Brad J. Bushman , “Egos Inflating Over Time: A Cross-Temporal Meta-Analysis of the Narcissistic Personality Inventory”
 4. Bruna Martinuzzi, “The Leader as a Mensch”
 5. Bruna Martinuzzi, “Humility: The Most Beautiful Word in the English Language”
 6. John Dame and Jeffrey Gedmin, “Six Principles for Developing Humility as a Leader”, HBR
 7. “Humility is Key to Workplace Leadership”
 8. Tomas Chamorro-Premuzic, “Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders?”, HBR
 9. Joseph L. Badaracco, Jr. “Leading Quietly”, Book Summary
 10. Sherwin B. Nuland, “Political Disorders. Does Executive Authority Corrupt the Mind?”
 11. Jim Collins, “Level 5 Leadership”
 12. Jim Collins, “Level 5 Leadership”, MindTools
 13. Jim Collins “Level 5 Leadership: The Triumph of Humility and Fierce Resolve”, HBR
 14. Jim Collins “Level 5 Leadership: The Triumph of Humility and Fierce Resolve”, HBR, Article
 15. David Owen, Jonathan Davidson, “Hubris Syndrome: An Acquired Personality Disorder?”
 16. Chris Rodgers, “Hubris Syndrome: An Emergent Outcome of The Complex Social Process of Everyday Interaction?”
 17. John Baldoni, “Humility as a Leadership Trait”, HBR
 18. John Baldoni, “Use Humility to Improve Performance”, HBR
 19. Kate O'Brien, “Of Hedgehogs and Humility: Pursuing the Recipe for Long-Lasting Success”
 20. Pareena G. Lawrence, “Humility and Business Leadership: Do They Belong Together?”
 21. Frederic and Mary Ann Brussat “The Challenge of Humility”
 22. “Me, Me, Me! America’s ‘Narcissism Epidemic”
 23. “Virtual Conference on Moral Leadership: Humility and Organization”, Video
 24. Jeff Iorg: Learning Humility
 25. Tony Dungy Shares Why Humility is The Most Important Quality a Leader Can Have, 2012, Video
 26. Peter Schuh, “Yes, Your Ego IS in the Way: On Humility and Management.”

Yorumlar

Comments (0)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir