Skip to main content

İnsanlar Artık TV İzlemiyor Mu?

28 Kasım, 2017

Youtube, Twitter, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri insanları televizyondan uzaklaştırmadı. Türkiye’de büyük çoğunluk en az bir televizyon dizisini sürekli izliyor. Dizilerde geçen olaylar ve dizi karakterleri insanların konuşma konularının başında yer alıyor. Geniş kitleler dizileri, filmleri, yarışmaları, magazin programlarını, maçları televizyondan izliyor.

TİAK Televizyon İzleyici Ölçüm Paneli verilerine göre, 2022 yılında kişi bazında ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 49 dakika. Hane bazında günlük televizyon izleme süresi ise 6 saat 33 dakika.

Üstelelik artık televizyonda reklamlar başladığı zaman insanlar kanal değiştirmiyor. Ellerindeki cep telefonlarına bakıyor.

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençler ve AB sosyo ekonomik grubu daha az televizyon izler. Ama hem dünyada hem Türkiye’de televizyon izlemek, uyuma ve çalışmanın ardından toplumun üçüncü en önemli etkinliğidir. Televizyon insanların hayatlarının merkezindedir. 

Televizyonda izlediğimiz diziler, yemek ve sağlık programları, spor karşılaşmaları ve yarışmalar, popüler kültürün içeriğini oluşturur. Popüler kültür, eğitimli-eğitimsiz herkesin ilgi alanıdır, halkın kültürüdür; zamanının ruhunu yansıtır. İstesek de istemesek de hepimiz popüler kültürün içinde yaşar, popüler kültürden etkileniriz. Popüler kültürü görmezden gelmemiz mümkün değildir. Eğer siyaset, pazarlama gibi kitlesel işler yapıyorsak popüler kültür, bizim temel ilgi alanımız olmak zorundadır. Eğer bir siyasetçi ya da bir marka yöneticisi popüler olanı ıskalarsa, kendi hedef kitlesine  yabancılaşır.

0001-53853435

Bir markanın geniş kitlelere ulaşmasında TV hala büyük önem taşıyor. Geniş kitlelere hızlı ve etkileyici bir şekilde ulaşmak için televizyonu bir reklam mecrası olarak kullanmak, kitlesel markalar için vazgeçilmez.

Yaratıcı bir marka reklamı, iyi bir prodüksiyon kalitesiyle televizyon gibi kitlesel bir mecrada yayınlandığı zaman bir gecede geniş kitlelerin dikkatini çekme, markayı onların zihninlerine yerleştirme gücüne sahip. 

Televizyonun öldüğü söylemi; Twitter, Facebook, Instagram, Google ve Youtube gibi küresel güçlerin  propagandasıdır. Tabii buna bir de pazarlamacıların her yeniliğe aşırı düşkünlüklerini ve bilimsel veriler yerine safsatalara inanma zafiyetlerini eklemek gerekir.

Televizyon ölmedi. Uzun bir süre bizimle yaşayacak. 

Yorumlar

Comments (0)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir