Skip to main content

Liderin Görevi Engelleri Kaldırmaktır

12 Kasım, 2013

Deming, “Bir liderinin hiçbir işi, başarının önündeki engelleri kaldırmak kadar önemli değildir.” der.

İster bir ülkeyi ister bir şirketi yönetsin liderin esas görevi, yönettiği topluluğun önündeki engelleri kaldırmaktır. Bu engeller kaynak eksikliği gibi somut  veya insanların zihniyetinden kaynaklanan soyut engeller olabilir. Liderin görevi bu engelleri fark etmek ve bunları kaldırarak başarıya giden yolu açmaktır.

Elle tutulmayan soyut engelleri kaldırmak çok daha zordur. Bunlar güçlü statükolar, motivasyon eksikliği, ego savaşları, önyargılar, güçlü çıkar ya da muhalefet grupları, ivedilik duygusunun yok olması, ataletin yerleşmesi, insanların içsel disiplinlerini kaybetmeleri,  mazeret üretme alışkanlığı gibi engeller olabilir.

Toplulukların karşılaştığı engeller çoğu zaman bilgisizlikten  ve korkudan kaynaklanan engellerdir. İnsanlar değişimle birlikte kaybedeceklerinden korkarlar.

1

Mavi Okyanus stratejisiyle ünlenen W. Chan Kim ve Renée Mauborgne şirketlerin özellikle dört farklı tür engelle karşı karşıya kaldıklarını söylerler.

1-  Zamanın gerisinde kalmak aşılması gereken bir engeldir. Liderin görevi zamanın ruhunu yakalama yolunda herkesi aynı düşüncede birleştirmek, değişimin gerekli olduğuna çalışanları ikna etmektir. Lider, değişimin gerekliliği konusunda organizasyon genelinde bir farkındalık ve ivedilik hissi yaratma görevi üstlenir.

2-Kaynakların sınırlı olması da başarının önündeki bir başka engeldir. Liderlik kaynakların nerelerde kullanılacağına karar vermek kadar yeni kaynak yaratma görevini de üstlenmektir.

Liderlik demek, daha fazla kaynak bulmak için savaşmak, daha yaratıcı kaynak kullanım yolları keşfetmek, sınırlı kaynaklarla değişimi sağlamak için yeni yollar bulmak demektir. Kaynak engelini aşmak liderin görevidir.

3- Başarının önündeki önemli engellerden biri de motivasyon düşüklüğüdür. Değişim ve başarı için yönettiği topluluğun motivasyonunu yükseltmek, herkesin hedefi benimsemesini sağlamak liderin görevidir. Liderlik, herkesin iş yapma arzusuyla çalışmasını sağlamaktır.

2

4- Gruplaşmalar, çekişmeler de başarının önünde önemli engellerdir. Her organizasyonda bu durumlar kaçınılmaz olarak ortaya çıkar ve ilerlemeye ayak bağı olabilir. En kritik  dönüm noktalarında  değişime ve yeniliklere direnen güçlü çıkar grupları olabilir.  Liderlik demek,  değişimle birlikte ortaya çıkacak sonuçlardan  kaybedecek olanlar olsa da değişimin gerekli olduğunu anlatmak ve bütün engellere rağmen değişimden yana tavır alarak yenilenme yolunu açmak demektir.

İster küçük ister büyük olsun her topluluğun önüne engeller çıkar. Bunlar elle tutulan somut ya da zihniyet, moral bozukluğu, korku, endişe gibi soyut zihniyet engelleri olabilir. Liderlik demek bunları fark edip, yönettiği topluluğun önündeki bu engelleri kaldırmak demektir.

Liderin birinci görevi, engelleri kaldırmaktır.


Konuyla İlgili Makale ve Linkler

 1. Ronald A. Heifetz and Donald L. Laurie, “The Work of Leadership”, HBR
 2. Nitin Nohria, James D. Berkley, "Whatever Happened to the Take Charge Manager", HBS
 3. “How to Improve Leadership Quality”, WikiHow
 4. W. Chan Kim and Renée Mauborgne: The Thought Leader Interview
 5. W. Chan Kim ve Renée Mauborgne, "Tipping Point Leadership", HBR
 6. W.Chan Kim and Renee A. Mauborgne, “Parables of Leadership”
 7. “Leaders Clarify Vision, Remove Obstacles”
 8. Susan Moore Johnson and Morgaen L. Donaldson, “Overcoming the Obstacles to Leadership”
 9. Al Getler, “Leadership: Removing Obstacles”
 10. Frank Julie, “The Art Of Leadership And Management On The Ground”
 11. Howard, Christopher S. Irving, Justin A., “The Role Of Obstacles In Leadership Formation”
 12. Afsaneh Nahavandi, “The Art and Science of Leadership”
 13. Ken Blanchard Companies, “Leadership Strategies for Making Change Stick”

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir