Skip to main content

“Ya O Ya Bu” Değil; Her İkisi de

13 Kasım, 2018

Bazı sorular, insanı seçim yapmaya zorlar. Bizim toplumumuzda her çocuğa “Anneni mi yoksa babanı mı daha çok seviyorsun?” sorusu sorulur. Bu tür sorular aslında son derece rahatsız edicidir. İlk kez karşılaştığında insan seçim yapmak istemez ama bu soruların ardı arkası kesilmediği için bir süre sonra alışır. Her seferinde bir seçim yapıp, taraf olmak zorunda hisseder kendini. Büyüdükçe ”ya o ya bu” şeklinde düşünmeye alışır.

Ama hayatta seçeneklerin birbirini dışlamadığı pek çok durum vardır; “hem o hem de bu” aynı anda doğru olabilir. Hayat sadece siyah ve beyazları değil grileri de barındırır. Bir şey “ya doğrudur ya da doğru değildir” yaklaşımı, çoğu zaman hayatın çok boyutlu gerçeklerine uymaz.

Çoğu durumda karar almak, siyahla beyaz arasından seçim yapmak gibi değildir. Liderler pek çok zaman birbiriyle çelişen hedeflerle karşı karşıya kalırlar ve böyle çelişkili durumlarda yeni yollar açmak zorunda kalırlar. Liderlik çoğu zaman iki seçenekten birini seçmeyi reddedip, bütün tarafların kazanacağı başka çözümleri bulmaktır. Gerçek lider farklı kutupları birleştiren, kendisine sunulan seçeneklerden daha cazip ve daha yaratıcı olan yeni yollar bulan insandır.

Michael L. Tushman, Marianne W. Lewis ve Wendy K. Smith, çelişkili durumlarda, liderliğin bütün tarafların çıkarlarını dikkate alan, “dinamik ve sürdürülebilir bir denge oluşturma işi” olduğunu söylerler. Liderlerin çelişkilerle karşı karşıya kaldıkları üç ana alan vardır:

1.Uzun dönemi mi kısa dönemi mi yönetmek gerekir? Bir şirketin bir yandan uzun dönemde sürdürülebilir bir başarı sağlamak için radikal kararlar alması ama diğer yandan da bugünü yönetip, pazarın taleplerine cevap vermesi gerekir. Bu her zaman liderleri zora sokan bir durumdur çünkü bugünü yönetmek çoğu durumda geleceği inşa etmekle çelişir. Özellikle ekonominin daraldığı ve şirketin satış yapmakta zorlandığı dönemlerde, şirketin kısa dönemi yönetmek için aldığı kararlar uzun dönem için kendine koyduğu hedeflerle çelişir. Zor ama değerli olan, hem bugünü hem de yarını aynı anda yönetecek yollar bulabilmektir.

2.Sınırlar içinde kalmak mı yoksa onları aşmak mı gerekir? Her lider kimi zaman kendisine çizilen (ya da kendi kendine çizdiği) sınırları aşmayı gerektiren kararlar almak zorunda kalır. Bu sınırlar coğrafi, kültürel ya da fonksiyonel olabilir. Mesela mevcut pazarların dışında operasyon yapmak, yeni riskler üstlenmeyi gerektirir ve işleri karmaşıklaştırabilir. Veya herkesin fikrini alarak karara varmak katılımcı bir yönetim sağlar ama bu yöntem, süreci uzatıp karar almayı zorlaştırabilir. Ya da çalışanların kendi yetki ve görevlerini aşan konularda inisiyatif kullanması inovasyonu destekler ama bu aynı zamanda şirketin içinde yetki tartışması yaratabilir. Zor ama değerli olan, bu çelişkili durumlarda yeni yollar bulmak ve seçeneklerden birine mahkum olmamaktır.

3.Şirketin tüketicileri mi, çalışanları mı, hissedarları mı daha önceliklidir? Liderler bütün paydaşları dikkate alarak karar almak zorundadırlar. Ancak öyle zamanlar olur ki çalışanların çıkarları doğrultusunda bir karar almak, hissedarların çıkarlarıyla çelişir. Ya da hissedarların memnuniyetini artırmak, çalışanların ve tüketicilerin şikâyetlerini artırabilir. Zor ama değerli olan, hem kısa dönemde hem uzun dönemde bütün paydaşların çıkarlarını dengeli bir şekilde koruyabilmektir.

 

Konuyla İlgili Makale ve Linkler

 1. Stephen R. Covey, “The 3rd Alternative: Solving Life's Most Difficult Problems”
 2. Stephen Covey - 3rd Alternative, Video
 3. Dan Schawbel, “Stephen R. Covey Explains The 3rd Alternative”
 4. Stephen R. Covey Gives You a 3rd Alternative, Forbes, 2011
 5. Third Way Leadership
 6. Yan Zhang, David A. Waldman, Yu-Lan Han and Xiao-Bei Li, “Paradoxical Leader Behaviors in People Management: Antecedents and Consequences”
 7. Dean Collinwood and Ximena de la Cruz-North, “The 3rd Alternative”
 8. Michael L. Tushman, Marianne W. Lewis, Wendy K. Smith, "Both/And Leadership"
 9. Michael L. Tushman, Marianne W. Lewis, Wendy K. Smith, “A Paradoxical Leadership Model for Social Entrepreneurs: Challenges, Leadership Skills, and Pedagogical Tools for Managing Social and Commercial Demands”
 10. Safety Culture: Paradox and Leadership
 11. Marc Lavine, “Paradoxical Leadership and the Competing Values Framework”
 12. Marianne W. Lewis Constantine Andriopoulos Wendy K. Smith, “Paradoxical Leadership to Enable Strategic Agility”
 13. Kevin Cashman, “Pause to Lead Forward: The Paradoxical Leadership Breakthrough”
 14. Joanna Brandi, “The Seven Secrets to New Age Leadership”
 15. “The Meaning of Transformational Leadership Coaching”

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir