Skip to main content

Uygulanmayan Strateji Yok Hükmündedir

20 Kasım, 2018

Hepimizin çevresinde bir sonraki Pazartesi günü rejime gireceğini ya da sigarayı bırakacağını söyleyen ama bunları bir türlü hayata geçirmeyen insanlar var. Çoğu insan karar alır, hedef saptar hatta bu hedefe nasıl ulaşacağının planını da yapar ama bunu bir türlü uygulamaya geçiremez. Bu durum sadece insanlar için değil, şirketler için de geçerlidir. Pek çok şirket hedef ve strateji saptamada çok iyi; uygulamda başarısızdır.

İşletme fakültelerinde strateji dersleri vardır ama bu fakültelerin çoğunda uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda yol gösterici dersler yoktur. Yönetim literatürü strateji kitaplarıyla doludur ama uygulama konusunda pek az kitap yayınlanır. Çoğu yönetici strateji saptamayı daha üstün ve prestijli ama uygulamayı sıradan bir konu gibi algılar. Sanki uygulamayı herkes yapabilirmiş gibi bir anlayış yaygındır.

Oysa bireylerin de kurumların da başarısını belirleyen temel faktör, düşünceleri hayata geçirmektir. Uygulanmayan karar yok hükmündedir.

Charles Sull, Donald Sull ve Rebecca Homkes, şirketlerin aldıkları kararları uygulayamamalarının nedenlerini şöyle açıklarlar:

1. Çoğu şirket, hedefleri alt kademelere aktarma konusunda başarıldır ama yatay seviyede uyum sağlamakta zorlanır. Bu şirketlerde yöneticiler kendi çalışanlarına hedef ve stratejinin gereklerini yaptırabilir ama diğer bölümlerle işbirliğine girmede başarısız olurlar. Oysa, işbirliği olmadan hiçbir şirket başarılı olamaz. İşbirliğinin öne çıkarılmadığı şirketlerde birbirlerinden ayrı çalışan, birbirleriyle uyumsuz silolar oluşur. Bu nedenle her şirketin, işbirliğini ve yardımlaşmayı yücelten bir anlayışı hayata geçirmesi; bu anlayışı sabote eden –özellikle üst düzey yöneticileri- şirkette barındırmaması gerekir.

2. Birçok yönetici, hedef ve stratejileri sık sık tekrarlarsa çalışanların bu kararları daha iyi uygulayacağını  zanneder. Hâlbuki önemli olan, kararları tekrarlamak değil, bunların anlaşıldığından emin olmaktır. Uygulamada başarılı olmak için, bütün çalışanların şirket hedef ve stratejisini iki cümlede söyleyecek kadar, meseleye hâkim olması gerekir.  Her şirketin, bu konuya özen göstermesi ve çalışanların her kararı anlamalarını sağlaması gerekir.

3. Çoğu şirkette çalışanlar çeşitli dönemlerde şirketin “önemli kararlar” aldığını ama bunların uygulamaya geçmediğini bilirler. Aldığı kararları uygulamayan şirketlerde çalışanların yönetime güveni azalır. Zamanla yok olur ve çalışanlar şirketin ortak hedefleri yerine kendi kişisel hedeflerini gerçekleştirmek için çalışırlar.

4. Pek çok şirkette aynı anda fazla sayıda proje vardır. Şirketin öncelikli projelerinin sayısının çok fazla olmasından ya da bunların sık sık değişmesinden ötürü çalışanlar bunları benimsemekte ve uygulamada başarısız olurlar. Her şirketin az sayıda ama herkesin üstleneceği hedefleri olması ve bunları topyekün uygulama alışkanlığını geliştirmesi gerekir.

5. Her şirketin çalışanlarını yetkilendireceği, herkesin kendi sorumluluk alanında karar alma yetkisini kullandığı bir ortam oluşturması gerekir. Eğer şirket çalışanlarını yetkilendirmezse, herkes üst yönetimin karar almasını bekler ve uygulama kalitesi düşer.

6. Bir şirkette alınan kararların başarıyla hayata geçirilmesi için, şirket içindeki gayri resmi ilişkilerin iyi işlemesi ve  kilit konumda bulunan teknik uzmanlar ve deneyimli çalışanların kişisel katkıları gerekir. Uygulama başarısı için, farklı alanlardaki uzmanların birlikte çalışmaları ve kendi alanlarının sınırlarının ötesine geçebilmeleri gerekir. Orta kademedeki ve sahadaki kilit çalışanların gönüllü katkılarını almadan, hiç bir şirket başarılı uygulamalar yapamaz.

Bir şirkette sonucu belirleyen en önemli konu, o şirketin iş yapma kültürü ve uygulama disiplinidir.  İyi yönetilen ve iyi yönetilmeyen şirketler arasındaki en temel fark budur. Uygulamaya geçmeyen strateji yok hükmündedir.

Konuyla İlgili Makale ve Linkler

 1. Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling, “The 4 Disciplines of Execution: Achieving Your Wildly Important Goals”
 2. Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling, “The 4 Disciplines of Execution: Achieving Your Wildly Important Goals”, Handout
 3. Larry Bossidy, Ram Charan, Charles Burck, Quick Review of Ram Charan and Larry Bossidy's Book Execution”, Video
 4. The Execution Quotient™: The Measure Of What Matters, Franklin Covey
 5. Arturs Dutka, “Overcoming Internal Barriers to Implement Strategy Effectively“
 6. Abd Rahman Ahmad, Muhammad Rashid Rajuddin, “Barriers To Translate Strategy Into Action”
 7. Charles Sull, Donald Sull, Rebecca Homkes, "Why Strategy Execution Unravels—and What to Do About It"
 8. Donald N. Sull & Charles Spinosa, “Promise-Based Management: The Essence of Execution”, HBR
 9. “The Discipline of Getting Things Done EXECUTION”
 10. Lawrence G. Hrebiniak: The Mismanagement of America, Inc., Video
 11. Donald N. Sull, Charles Spinosa, “Promise-Based Management: The Essence of Execution”, HBR 2007
 12. Gary L. Neilson, Karla L. Martin, Elizabeth E. Powers , “The Secrets to Successful Strategy Execution”, HBR 2008
 13. An Interview with Michael Dell Kevin Rollins by Thomas A. Stewart Louise O’Brien “Execution Without Excuses”
 14. HBS Strategy Execution Articles
 15. Robert A. Burgelman, Philip Meza, “ Mark Hurd at HP: Driving Strategic Execution”-Case Study
 16. “Execution-Focused Leadership, Balancing Short-Term Survival with Long-Term Sustainability”

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir