Skip to main content

Inbound Pazarlama Nasıl Yapılır?

Inbound Pazarlama yaklaşımı;

 • Modern müşterinin isteklerini anlamak,
 • Onu bilgi ile beslemek,
 • Markayı satın almasını kolaylaştırmak üzerine kuruludur.

Inbound Pazarlama, ürünü veya hizmeti müşteriye itmek yerine, müşteriyi markaya çekme üzerine kurulu bir pazarla yöntemidir. Bir ürün veya hizmeti zorla satmaya çalışan anlayışın tam tersidir.

Inbound Pazarlama, bir markanın kendi web sitesine hedeflediği ziyaretçileri çekmesi, bu ziyaretçileri bilgilendirerek onları satın alma yapmasını kolaylaştırması ve onları müşteriye dönüştürme çabaların toplamıdır. Tek cümlede ifade edilen bu çabaların sonuç vermesi için şirketin birçok doğru işi aynı anda başarması gerekir. 

Bugünün seçenek bolluğunda ve sert rekabet ortamında artık eski usul satış yöntemleri fayda üretmiyor. Büyümek için markaların farklı bir yaklaşımı benimsemeleri şart. 

Inbound Pazarlama içinde bulunduğumuz bu yeni dönemin şartlarına en uygun pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

İçindekiler

 • 01

  Inbound ve Outbound Pazarlama Nedir?

 • 02

  Inbound Pazarlamayı Hangi Şirketler Kullanır?

 • 03

  Şirketiniz Inbound Pazarlama Yapmaya Uygun mu?

 • 04

  Inbound Pazarlama Felsefesi

 • 05

  Inbound Pazarlama Nasıl Yapılır?

 • 06
  Sonuç