Skip to main content

B2B Şirketlerin Dijital Dönüşüm Yol Haritası

02 Mart, 2021

B2B iş yapan bir şirketin dijital dönüşümü gerçekleştirmesi, sadece dijital teknolojileri satın almaktan ibaret değil. Teknoloji seçimi ve bunu şirketin kullanmaya başlaması belki de bu yolculuğun en kolay kısmı. Esas önemli olan bu dönüşümü gerçekleştirecek insan kaynağı ve şirketin dijital dönüşüm zihniyetini benimsemesi. 

Dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirmek için yetenekli insanlara, dijital iş yapmayı benimsemiş bir organizasyon yapısına ve en önemlisi müşteriyi merkeze almaya inanmış bir şirket kültürüne ihtiyaç var. 

Dijital dönüşümü başaran şirketlerin yaşadıkları deneyimleri araştıran Boston Consulting Group (BCG) yazarlarının önerileri bu yolculuğa yeni başlayacak olanlar için bir yol haritası niteliği taşıyor.

Hedef ve Strateji

İlk adım olarak, şirketin varmak istediği hedefleri belirgin, gerçekçi, ölçülebilir olarak tanımlaması ve sonra da tedarik, üretim, pazarlama ve satış operasyonlarını dijitalleştirmesi gerekir. Eğer şirket bütün fonksiyonlarıyla dijital uygulamaları hayata geçirmezse, dijital dönüşüm bir niyetten öteye geçemez. Sadece bir iki yöneticinin kendi bölümlerinde hayata geçirdiği fakat şirket genelinin “eski tas eski hamam” yöntemiyle iş yapmaya devam ettiği bir anlayışla dijital dönüşüm başarıya ulaşmaz. Dijital dönüşümün başarısı için hedefleri net olarak tarif etmek ve bu hedeflere ulaştıracak uygulamaların neler olduğunu şirket yöneticilerinin anlamasını ve hayata geçirmesini sağlamak gerekir. 

Liderin Kararlılığı

Dijital dönüşüm, iş yapma biçiminin değişmesi demektir. Her değişimde olduğu gibi, dijital dönüşüme de şirket içinde karşı çıkanlar, ağırdan alanlar, gönüllü olmayanlar, işi yokuşa sürenler olacaktır. Çünkü bütün değişimler bazı yönetici ve çalışanların şirket içindeki konumlarını ve güçlerini yerinden oynatır, kartları yeniden dağıtır. Dönüşüme direnenleri yönetmek ve onları projeye inandırmak liderin görevidir. Dijital dönüşümün başarısı için liderin kararlılığını göstermesi ve engelleri ortadan kaldırması gerekir. Bu kararlılığını proje başarıya ulaşana kadar sürdürmesi gerekir.

Nitelikli İnsan

Dijital dönüşümü gerçekleştirmekte kararlı liderlerin bu projeye şirketin en nitelikli yönetici ve çalışanlarını tahsis etmeleri gerekir. Bu süreç yetkinliği olmayan insanlara bırakılırsa dijital dönüşüm gerçekleşmez. Boston Consulting Group’un yaptığı araştırmada, dijital dönüşümü başarıyla yürüten şirketlerin hepsinin ortak özelliği, en nitelikli yöneticilerini bu projeye tahsis etmeleridir. 

Çevik Yönetim 

Dönüşüm süreci ne kadar titiz planlanırsa planlansın, uygulama sırasında beklenmedik engeller ve sürprizler çıkabilir. Liderin ve üst yönetimin hızlı karar alması, projenin aksamadan devam etmesini sağlaması gerekir. Süreç işlerken ortaya çıkan sorunlarda lider ne kadar hızlı karar alır ve ne kadar etkili bir yönetim gösterirse dijital dönüşüm o kadar başarılı olur. 

Etkili İzleme 

Proje başında yapılan planın izlenmesi ve gerçekleşen adımların raporlanması sıradan bir iş gibi görülse de bu konu, büyük kurumsal şirketlerin bile çoğunun başarısız olduğu bir konudur. Dijital dönüşümün başarısı etkili bir geri bildirim ve karar alma yaklaşımını gerektirir.

Teknoloji Platformu

Çoğu B2B şirkette ortalama olarak 20 farklı yazılım kullanılır. Bugün bunları birbirleriyle “konuşturmak”, verileri birinden diğerine aktarmak neredeyse bütün şirketlerin ortak sıkıntısıdır. Dönüşümü başarıyla tamamlayan şirketler, pazarlama-satış-hizmet fonksiyonlarını tek bir CRM üzerinde yöneten yazılımlar seçiyorlar. Seçtikleri bu yazılımın (platformun) mevcut ERP sistemleriyle uyumuna özen gösteriyorlar. Böylelikle müşterileri yönetirken kullandıkları CRM ile tedarik zincirini yönettikleri ERP sisteminin birbirlerine mükemmel uyumunu sağlıyorlar. 

Dijital dönüşüm B2B şirketler için “olsa iyi olur” gibi seçmeli bir uygulama değil, “olmazsa olmaz” bir uygulamadır. Her B2B şirketin bu konuyu ciddiye alması, zaman kaybetmeden bu süreci hakkıyla yönetmesi gerekir.  

BCG yazarlarının dediği gibi bu konuda başarısızlığın bedeli ağır, başarının getirisi yüksektir.

B2B pazarlama danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi almak için Fikirhane‘ye ulaşabilirsiniz.

Konuyla İlgili Makale ve Linkler

  1. Flipping the Odds of Digital Transformation Success
  2. Building a Better B2B Demand Center
  3. How Digital Leaders Are Transforming B2B Marketing
  4. Why Digital Marketing should Lead Your Digital Transformation

Yorumlar

Comments (0)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir