Skip to main content

İnovasyon Yapmak İçin Gönüllü Çalışanlar Gerekir

11 Aralık, 2012

İnovasyon sadece yenilik yapmak değildir. Bir şeyin inovasyon  olabilmesi için hem yeni olması hem de ekonomik bir katma değere sahip olması gerekir. İnovasyon, “şirkete kazanç sağlayan bir yeniliktir.” İnovasyon çoğu zaman icat demek de değildir. Pek çok icat ticari kârlılık getirmez.

İnovasyon sadece bir Ar-Ge faaliyeti de değildir. İnovasyon, rutin işlere farklı bir açıyla yaklaşan, yenilikçilik anlayışını sürekli kılmayı başaran ve şirketin tamamını işin içine katan bir “iş yapma” biçimidir. Bir şirketin inovatif olması, o şirkette çalışan herkesin problem çözme ve yaratıcılık konusundaki yeteneklerine ve gönüllülüğüne bağlıdır. Çalışanların katılımı olmadan sürdürülebilir yeniliklerin kârlı bir işe dönüştüğü inovasyonlar gerçekleşemez.

Bir şirketi yöneten, kararları alan kişiler yenilikçi ve inovatif değillerse, o şirket yenilikçi olamaz.  Liderin yeniliklere açık olması, yaratıcılığı destekleyen bir ortam oluşturması, başarıyı ödüllendiren,  başarısızlığı bir öğrenme aracı olarak gören bir kurum kültürü yaratması gerekir. İnovasyonun herkesin sorumluluğu, iş yapma biçiminin bir parçası olması gerekir. En önemlisi, inovasyonun “olsa da olur olmasa da olur” ekstra getirisi olacak bir iş değil, “olmazsa olmaz” bir iş olarak ele alınması gerekir.

Steve Jobs’un da dediği gibi “İnovasyon ne kadar Ar-Ge bütçesine sahip olduğunuz ile ilgili değildir. Apple Mac’i ürettiğinde, IBM Ar-Ge ye Apple’dan en az 100 kat daha fazla para harcamaktaydı. İnovasyon, parayla değil; sahip olduğunuz insanların tutum ve davranışları, şirketi nasıl yönettiğiniz ve bu felsefeyi ne kadar içselleştirdiğinizle ilgili bir iştir.

Tom Peters inovasyonu şirketin kültürü ve günlük hayatının doğal bir parçası haline getirmek için, şirket içindeki “hükümranlıkları” yıkmak, sorumlulukları dağıtmak, binlerce fikrin ortaya çıkması ve yeşermesini sağlayacak bir iklim yaratmak olduğunu söyler.

İnovasyon yapmak için gönüllü çalışanlar gerekir

Şirketlerin inovatif bir yapıya kavuşmaları için, Tom Peters’in önerileri şunlardır:

1. Tom Peters, şirketin Hint kültüründen esinlenerek, eş zamanlı olarak “yaratma”, “koruma” ve “yok etme” becerilerine sahip olması gerektiğini söyler. Peters’a göre bu taban tabana zıt gbi görünen üç kuvvet aynı anda çalıştığında son derece yaratıcı ve dinamik bir ortam oluşur. Bir şirkette yenilikçi yöntemlere yer açmalı, bunu yanı sıra şirkete ayak bağı olan eski anlayışlar da yok edilebilmeli ama değişim adına her şeyi kökten söküp atma yoluna da gidilmemelidir. Eğer bu üçü aynı anda yapılıp şirket içinde sürekli temiz kan akışı sağlanırsa o zaman son derece renkli ve çok sesli bir şirket kültürü yaratılabilir.

2. Öte yandan Tom Peters, bir şirkette inovatif bir kültürün yerleşmesinin, işlere ve görevlere bakış açısını değiştirmekle mümkün olduğunu söyler. İnovasyonun herkes tarafından benimsenmesi için önem derecesi, büyüklüğü ne olursa olsun, istisnasız her görevin yaratıcı ve değer üreten bir “proje” olarak ele alınması gerekir. Çalışanların işlerini bu anlayışla sahiplendikleri bir ortamda rutin işler, canlı projelere dönüşür ve yaratıcı, yenilikçi fikirlerin doğmasının yolu açılır. Yeni fikirler ancak böyle bir ortamda inovasyona dönüşebilir. Çalışanlar ancak bu anlayışla rutin işlerinden de heyecan duyabilirler.

3. Çok renkli ve çok sesli ortamlar daha yaratıcıdır.  “Evet efendim” diyenlerdense kendi fikrini söyleyen insanların çoğunlukta olduğu ortamlarda daha inovatif çözümler, yöntemler ortaya çıkar. Herkesin sahiplenip,  kendinden bir şey katarak iş yaptığı ortamlar, çalışanların girişimci ruhlarını ortaya çıkardıkları ortamlardır.  Böyle bir ortam, hiç şüphesiz her kademede daha kârlı, daha fazla değer yaratan işlerin yapılması anlamına gelir.

4. om Peters’a göre inovasyonun bir şirketin ruhuna işlemesi için, inovasyon performansının ölçülüp ödüllendirildiği bir sistem kurulmalıdır. Ayrıca bu süreçte olası hataların öğrenme vesilesi olarak kabul edilmesi gerekir. Böyle bir ortam yaratıldığı takdirde, yaratıcı fikirlerin inovatif iş modellerine dönüşmesi daha hızlı olur. İnovasyon kültürünün şirketin DNA’sına işlemesi için şirket içindeki gündelik hayatın bu anlayışla  ilmek ilmek örülmesi gerekir.

İnovasyon, sadece bir departmana emanet edilecek bir iş olamaz.  Bir şirketin ya da bir kurumun inovatif olması için, her çalışanın günlük olarak yaptığı işlerin hepsini daha inovatif bir şekilde nasıl yapabileceğini düşünerek yapması gerekir.


Konuyla İlgili Makale ve Linkler

 1. Jeff Dyer, Hal Gregersen, and Clayton Christensen, “The Innovator's DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators“, Review
 2. Stephan Lindegaard, “Making Open Innovation Work”
 3. Stephan Lindegaard, “Social Media for Corporate Innovators and Entrepreneurs”
 4. Alan M. Webber, “XBS Learns to Grow”, Fast Company, 1996
 5. Steve Jobs, “İnnovation is not about Money”
 6. Chris Eveleens, “Innovation Management; a Literature Review of Innovation Process Models and Their Implications”, April 2010
 7. Andrew H. Van de Ven, “Central Problems in the Management of Innovation”
 8. Antonio Hidalgo and Jose Albors, “Innovation Management Techniques and Tools: a Review from Theory and Practice“
 9. Rick Eagar, Frederik van Oene, Charles Boulton, Daniel Roos and Cindy Dekeyser, “The Future of Innovation Management: The Next 10 Years”
 10. Rajnish Tiwari, Stephan Buse, Cornelius Herstatt, “Technology and Innovation Management”: Innovation via Global Route: Proposing a Reference Model for Chances and Challenges of Global Innovation Processes, Working Paper, Hamburg University of Technology,
 11. Project Leaders International, “An Integrated Approach to Managing Innovation”, White Paper
 12. Darrell K. Rigby, Kara Gruver, James Allen, “Innovation in Turbulent Times”, HBR June 2009
 13. “HBR's 10 Must Reads on Innovation”, Harvard Business Press Books, Jun 15, 2012
 14. Rosabeth Moss Kanter, “Innovation: The Classic Traps”, HBR Nov 2006
 15. İnnovation Management and the Knowladge Driven Economy, European Commission
 16. Jim Selman, “Leadership and Innovation: Relating to Circumstances and Change”
 17. Detelin S. Elenkov, William Judge, Peter Wright, “Strategıc Leadership And Executive Innovation Influence: An International Multi-Cluster Comparative Study”
 18. Rajnish Tiwari, Stephan Buse, Cornelius Herstatt, “Technology and Innovation Management”: Innovation via Global Route: Proposing a Reference Model for Chances and Challenges of Global Innovation Processes, Working Paper, Hamburg University of Technology,
 19. Rajnish Tiwari, Stephan Buse, Cornelius Herstatt, “Technology and Innovation Management”: Innovation via Global Route: Proposing a Reference Model for Chances and Challenges of Global Innovation Processes, Working Paper, Hamburg University of Technology,
 20. Rajnish Tiwari, Stephan Buse, Cornelius Herstatt, “Technology and Innovation Management”: Innovation via Global Route: Proposing a Reference Model for Chances and Challenges of Global Innovation Processes, Working Paper, Hamburg University of Technology,

Konuyla İlgili Kitap Önerileri

Yorumlar

Comments (0)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir