Skip to main content

Yeni Nesil Şirketler Nasıl Olacak?

24 Şubat, 2009

Geçtiğimiz aylarda Gary Hamel liderliğinde otuz beş ünlü yönetim gurusu toplanarak isletme anlayışında nelerin değişmesi gerektiği konusunda bir beyin fırtınası yaptılar. Üzerinde fikir birliğine vardıkları konuları Harvard Business Review Şubat 2009 sayısında yayınladılar.  Yönetim gurularına göre, gelecekte şirketler, bugünkünden farklı bir anlayışla yönetilecekler.Business people with question mark on boards

1. Şirket yönetimin görevi sadece kendi çıkarlarını sağlamak değil, içinde bulundukları toplumun çıkarlarına da hizmet etmek olmalıdır. Yeni dönemde her işletmenin toplum çıkarını da kendi iş hedefleri içine alması ve bütün işleyişi bu anlayış üzerine kurgulaması gerekir.

2. Şirketleri yönetirken bugüne kadar olduğundan daha farklı yaklaşımlara ihtiyaç var.  Daha iyi bir yönetim anlayışına sahip olmamız için Psikoloji, Biyoloji, Siyaset Bilimi ve Teolojiden yararlanmalıyız.

3. İşletmelerdeki hiyerarşi anlayışı hastalıklı yapılar doğurdu. Şirketlerin bu özürden arınmaları ve daha düz ve yalın organizasyonlar kurmaları gerekir.

4. Şirketlerde korku kültürü yerine güven kültürü hakim olmalıdır. Kontrol yöntemleri gözden geçirilmeli ve yeniden yazılmalıdır. Yeni dönemde çalışanlara daha fazla özgürlük ve bağımsızlık verilmeli ama aynı zamanda daha çok hesap verme sorumluluğu yüklenmelidir.

5. Baskıcı liderlik bu zamanın ruhuna uygun değildir.  Liderin şirket içinde katılımcılığı ve  işbirliğini yüreklendiren bir rol üstlenmesi gerekir.

6. Organizasyonlarda çeşitliliği artırmak gerekiyor. Farklı görüşler ve aykırı düşüncelere yaşama hakkı tanıyan bir kurum kültürü yaratmak gerekiyor. İnovasyon, ancak farklı kökenden,  farklı dünya görüşünden, farklı anlayışlardan gelen insanların bir arada yaşadıkları ortamda gerçekleşir.

7. Şirket stratejisi oluştururken Darwin öğretisinden yararlanmak gerekir. Birden fazla stratejinin aynı anda hayata geçmesi ve sürekli denemeler yaparak ayakta kalan başarılı stratejinin uygulanması gerekir.

8. Şirketlerde devasa departmanlar (silolar) yerine küçük, esnek, hızlı uyum gösterebilecek ve gerektiğinde birbirine eklemlenecek yapılar kurmak gerekir.

9. Yönetimler doğaları gereği, geçmişin başarılı uygulamalarını bugün de devam ettirme eğilimindedir. Bu çoğu zaman işletme üzerine işlerliği kalmamış uygulamaları tekrar etmek gibi bir yük getirir. Oysa ön saflarda ya da alt kademelerde çalışanların inovasyon fikirleri üretmesi,  tepe yönetimin inovasyon fikri üretmesinden daha yüksek bir ihtimaldir. Şirketin bu sesleri duyacak ve uygulamaya koyacak bir yönetim anlayışına sahip olması gerekir. Bu da şirket içindeki güç merkezlerini yeni bir anlayışa göre düzenlemeyi gerektirir.

10. Hedef belirlemede yönetim her zaman sorumluluk üstlenmelidir ama şirketin tamamı hedef belirlemeye katkı vermelidir. En yararlı içgörü en ön saflarda çalışanlardan elde edilir. Yönetim bunlardan yararlanmalıdır.

11. İşletme içindeki birimlerin tekil başarıları birçok durumda toplamın başarısını garantilemez. Bugün birçok şirket hala departmanların tekil başarılarına prim vermektedir. Oysa şirket toplamda başarılı değilse herhangi bir birimin başarılı olmasının anlamı yoktur. Dolaysıyla şirket içinde her bölümün ve herkesin ortak bir kaderi paylaşması ilkesine göre hareket etmesi ve ödüllendirmelerin toplam başarı üzerinden yapılması gerekir.

12. Şirket içinde “Bilgi Demokrasisi” kurmak gereklidir. Bilgiye herkesin ulaşacağı şeffaf bir yönetim anlayışına geçilmelidir. İnovasyon, şirketin en ön saflarından başlatılan bir süreç olduğuna göre, bu çalışanların bütün bilgilere ulaşabilmeleri sağlanmalıdır. Hızlı değişim dönemlerinde çalışanların bilgiye süratle ulaşması, bağımsız karar almaları bir şirketin değişikliklere uyum göstermesinin ön koşuludur.

13. Şirket içinde fikirlerin birbirleriyle yarışacağı bir ortam yaratmak tepe yönetimin en önemli görevidir. Şirketin yirmi dört saat açık kalacak bir fikir borsasına ihtiyacı vardır. Her şirketin sahip olduğu intranet ortamı bu borsanın en iyi işleyeceği yerdir. Yönetimin yapması gereken bu borsanın şirket siyasetinden arınmış bir şeklide işlemesini ve bilgi demokrasisi içinde derinleşmesini sağlamaktır.

14. İlerleme ve inovasyon birbirine zıt seçeneklerden (trade-off) bir tanesi seçmekle değil, birbirlerine zıt gibi görünen hedefleri aynı zamanda gerçekleştirebilecek çözümler bularak gerçekleştirilir. Şirketlerin; hem kısa dönem hem uzun dönem hedeflerini gerçekleştirecekleri hem şirket çıkarını hem toplum çıkarını gözetecekleri çözümler üretmeleri gerekir.

Parking Lot Arrows

15. Şirket çalışanlarının ortak bir amaca tutkuyla bağlı olarak işbirliği içinde çalışmaları çok önemli bir konudur.  Yönetimin  bu birlik ruhunu oluşturması gerekir.

16. Şirketlerin kullandığı terimlerin çoğu günlük dilde kullanmadığımız garip sözcükleridir. İster İngilizce ister Türkçe olsun bunların hiç biri anlaşılır değildir. İnsanları yaptıkları işten soğutan böyle bir dil kullanarak çalışanlarla iletişim kurmak mümkün değildir. Şirketlerin, bir an evvel kullandıkları dili insanileştirmeleri gerekir. Bizler ruhumuza hitap eden;  “adalet”, “sevgi”, “gerçek”, “onur”, “güzellik” gibi sözcüklerden anlarız. “Yatırımın iç verimlilik oranı” gibi bir hedef, hiç bir insanı harekete geçirmez.

Yönetim Guruları Referansları

Gary Hammel ile işletmenin geleceğini tartışan yönetim guruları ve referansları :

1. Eric Abrahamson, Columbia Business School :
www.ericabrahamson.com

2. Chris Argyris, Harvard University :
www.infed.org/thinkers/argyris.htm

3. Joanna Barsh, McKinsey & Company :
resources.bnet.com/topic/joanna+barsh.html

4. Julian Birkinshaw, London Business School :
resources.bnet.com/topic/julian+birkinshaw.html

5. Tim Brown, IDEO :
www.ideo.com

6. Lowell Bryan, McKinsey & Company :
www.mckinsey.com/ideas/books/Mobilizing/authors.asp

7. Bhaskar Chakravorti, Harvard Business School :
drfd.hbs.edu/fit/public/facultyInfo.do?facInfo=ovr&facEmId=bchakravorti@hbs.edu

8. Yves Doz, Insead :
www.insead.edu/facultyresearch/faculty/profiles/ydoz/

9. Alex Ehrlich, UBS :
business.timesonline.co.uk/tol/business/article1061429.ece

10. Gary Hamel, The Management Lab :
www.garyhamel.com

11. Linda Hill, Harvard Business School :
hbswk.hbs.edu/faculty/lhill.html

12. Jeffrey Hollender, Seventh Generation :
www.seventhgeneration.com/learn/inspiredprotagonist

13. Kevin Kelly, Wired :
www.kk.org

14. Terri Kelly, W.L. Gore & Associates :
www.fastcompany.com/magazine/98/wikn.html

15. Ed Lawler, USC’s Marshall School of Business :
www.edwardlawler.com

16. John Mackey, Whole Foods Market :
www2.wholefoodsmarket.com/blogs/jmackey

17. Tom Malone, MIT’s Sloan School of Management :
cci.mit.edu/malone

18. Marissa Mayer, Google :
http://www.google.com/corporate/execs.html#marissa

19. Andrew McAfee, Harvard Business School :
andrewmcafee.org/blog

20. Lenny Mendonca, McKinsey & Company :
www.mckinsey.com/mgi/perspective/biography/lenny.asp

21. Henry Mintzberg, McGill University :
www.henrymintzberg.com

22. Vineet Nayar, HCL Technologies :
vineet.hclblogs.com

23. Jeffrey Pfeffer, Stanford University :
faculty-gsb.stanford.edu/pfeffer

24. C.K. Prahalad, University of Michigan’s Ross School of Business :
www.bus.umich.edu/FacultyBios/FacultyBio.asp?id=000161713

25. J. Leighton Read, Alloy Ventures and Seriosity, Incorporated :
www.alloyventures.com/index.php

26. Keith Sawyer, Washington University in St. Louis :
artsci.wustl.edu/~ksawyer

27. Peter Senge, Society for Organizational Learning and MIT :
en.wikipedia.org/wiki/Peter_Senge

28. Rajendra Sisodia, Bentley University :
www.bentley.edu/events/markreform/bios.html#sisodia

29. Tom Stewart, Booz & Company :
www.booz.com/global/home/press/article/42231854

30. James Surowiecki, author of The Wisdom of Crowds :
wamu.org/programs/dr/04/07/07.php

31. Hal Varian, University of California, Berkeley :
people.ischool.berkeley.edu/~hal

32. Steven Weber, University of California, Berkeley :
www.polisci.berkeley.edu/Faculty/bio/permanent/Weber,S

33. David Wolfe, Wolfe Resources Group :
agelessmarketing.typepad.com/about.html

34. Shoshana Zuboff, Harvard Business School (retired) :
drfd.hbs.edu/fit/public/facultyInfo.do?facInfo=ovr&facEmId=szuboff@hbs.edu

Kapat


Konuyla İlgili Makale ve Linkler

  1. Gary Hamel, “Moon Shots for Management”
  2. Inspiring organizations: an interview with Lance Secretan

Yorumlar

Comments (0)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir